Tuyển dụng

Tại GTEL ICT, con người và tri thức là trọng tâm của doanh nghiệp. Chúng tôi chào đón các thành viên đến với mái nhà chung GTEL ICT, nơi các bạn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp sáng tạo và năng động.

Hãy đến ngay với GTEL ICT để cùng xây dựng và kiến tạo tương lai!

Tin tức GTEL ICT

Đối tác